ARASUREKO ETA LANTARONEKO INGURUA

Atlantikoko Korridorea (Paris-Madril-Lisboa) eta Bilbo-Mediterraneo ardatza elkartzen diren tokian ahalmen operatibo eta logistiko handia daukaten enpresa-parkeak sortu dira.

Arasur Plataforma Multimodalak, 2.000.000 m2-ekin, azken belaunaldiko nabeak eta instalazioak eskaintzen ditu, Bilboko Portuak garatutako tren-terminala barne. Lantaroneko eta Zubillagako industria-parkez gain, gune honetan sektore aeronautikoko, energetikoko eta kimikoko eta trenen sektoreko zenbait enpresa garrantzitsu daude.

lantaron-es

lantaron-es
Red de ferrocarril con vías de ancho ibérico Tuesta Lantarón Zubillaga Terminal ferroviaria de Arasur Arasur Lacorzanilla Red de ferrocarril con vías de ancho europeo

Red de ferrocarril con vías de ancho ibérico

Terminal ferroviaria de Arasur

Red de ferrocarril con vías de ancho europeo