Lanek industrialdearen iparraldean sortzen diren eta 1466 katastroko partzelan, Subinoa kalearen ondoan, azaleratzen diren ur-isurketen eta ur freatikoen isurbidea konpontzen dute.