Erakunde irudiaren aldaketa aprobetxatuz, AADk eguneratu du hainbat enpresa-parketan ipinitako publizitate hesi eta monoposteen irudia. Iconica Imagen Corporativa Aplicada SL enpresa izan da lan horien adjudikazioduna, 73.314 euroko zenbatekoan.