GALZAR ENPRESA-PARKEA

 

Galzar enpresa-parkea AGA-k sustatu zuen 2001ean. Salvatierra-Aguraineko herrigunearen ondoan kokatuta, oso komunikazio onak eta zerbitzu-hornidura guztiak ditu.

Jabe guztiak elkartzen dituen Hirigintza Kontserbazioko Entitateak kudeatzen ditu parkearen mantentze lanak, Aguraingo Udalarekin eta AGA-rekin elkarlanean.

DATU URBANISTIKOAK

AZALERA GUZTIRA:

340.591 m2

AZALERA INDUSTRIALA:

231.240 m2

ERAIKIGARRITASUNA:

0,70 m2c/m2

BETETZEA:

70%

ORDENANTZA URBANISTIKOAK

Memoria
Normas urbanísticas Generales
Normas urbanísticas particulares
Planos

 

DATU URBANISTIKOAK

AZALERA GUZTIRA:

340.591 m2

AZALERA INDUSTRIALA:

231.240 m2

ERAIKIGARRITASUNA:

0,70 m2c/m2

BETETZEA:

70%

ORDENANTZA URBANISTIKOAK

Memoria
Normas urbanísticas Generales
Normas urbanísticas particulares
Planos